Slovenija, padli angel

Slovenija, padli angel

To, da je Slovenija izdala obveznice v drugi valuti ne igra bistvene vloge, a vseeno državo postavlja bolj v kategorijo razvijajočih se kot pa razvitih držav. V humorju bi lahko rekli tudi »padli angel«.

Slovenija se je v petek z izdajo 10-letnih obveznic zadolžila za 2,25 milijarde dolarjev oz. za 1,715 milijarde evrov. Zahtevana donosnost je znašala 5,5 odstotka. Glavna posebnost tokratne izdaje je bila ta, da je bila izdana v ameriških dolarjih.

V prvih 12 urah po najavi okvirnih pogojev transakcije 18. oktobra so se vlagatelji odzvali s povpraševanjem v višini preko 11 milijard dolarjev, kar je državi po pojasnilih ministrstva omogočilo, da občutno izboljša ceno in poveča obseg izdaje do najvišjega zneska 2,25 milijarde dolarjev.

"Končno stanje knjige naročil v višini preko 11 milijard dolarjev predstavlja največje povpraševanje za državne obveznice denominirane v ameriških dolarjih na območju Srednje in Vzhodne Evrope v letošnjem letu," so poudarili na ministrstvu za finance.

Mnenja strokovnjakov glede tokratne izdaje so deljena. Za mnenje smo povprašali tudi Primoža Cenclja, CFA iz KD Skladi.

Z izdajo desetletnih dolarskih obveznic je Slovenija zbrala 2,25 milijarde dolarjev z zahtevano donosnostjo 5,5 odstotka. Se strinjate s kritiki, ki pravijo, da je zahtevana donosnost previsoka?

Glede na to, da je bilo moč ustvariti »sintetično« 10-letno dolarsko obveznico na trgu s ceno okoli 5,1 odstotka letno, menimo, da je bila premija za ponovno testiranja trga visoka. Tudi prekomerno povpraševanje kaže na to tezo.

Po informacijah iz ZDA naj bi povpraševanje v večkratniku preseglo ponudbo. Bi lahko prodali več obveznic in kako bi to vplivalo na zahtevano donosnost?

Menim, da nima smisla tiskati previsokih količin v eni sami obveznici, ker to ustvarja probleme v prihodnosti. Je pa emisija pomembna zaradi likvidnosti na sekundarnem trgu, ki pa bo prisotna pri najnovejši izdaji.

Menite, da bi bilo bolj smiselno izdati obveznice v evrih?

Da in ne. Sam menim, da valuta ne igra bistvene vloge pri izdaji, a vseeno državo postavlja bolj v kategorijo razvijajočih se kot pa razvitih držav. V humorju bi lahko rekli tudi »padli angel«.

Z izdajo dolarskih obveznic se Slovenija izpostavlja valutnem tveganju, ki izhaja iz razmerja dolar/evro. Menite, da je to dolgoročno pozitivno ali negativno glede na razmerja med obema valutama?

Glede na prihodke v evrih močno upam, da je ministrstvo zaščitilo devizno tveganje. 10 let je predolga doba, da bi lahko predvideli gibanje tečaja.

Odmevi v osrednjih ameriških finančnih medijih izdajo obveznic v dolarjih označujejo kot dokaz o slabem stanju evropskih kapitalskih trgov. Se strinjate?

Ne. Postavlja pa pod vprašanje upravljanje z dolgom slovenske zakladnice.

Verjetno pa se vsi strinjamo s trditvijo Wall Street Journala, da bi nadaljevanje slabega stanja javnih financ lahko v prihodnje Sloveniji omejilo dostop do kapitalskih trgov....komentar

Sam menim, da bi pospešeno zavračanje reform in drugih ekonomskih politik ekspresno pospešilo prihod trojke.

Lahko torej rečemo, da se je Slovenija zaenkrat uspešno izmaknila prošnji za pomoč?

Da. Tudi splošno stanje države ni tako slabo, kot ga mediji predstavljajo.

Ali uspešna izdaja obveznic zmanjšuje upravičenost napovedanih varčevalnih ukrepov in reform?

Sam  močno upam, da ne. Če spremljamo politiko EU, vidimo, da se bodo reforme morale zgoditi, saj bo vsaka država podpisala zavezo z Evropsko komisijo.

Kaj bi se zgodilo v primeru, da vlada vseh potrebnih reform ne sprejme? Bi to otežilo nadaljno financiranje državnega dolga v prihodnje?

Sam menim, da bi pospešeno zavračanje reform in drugih ekonomskih politik ekspresno pospešilo prihod trojke. Slovenija je v mojih očeh premajhna, da ne bi bila rešena.

Priporoči članek prijatelju