Emeršič: »Ljudje so bolj zaskrbljeni za svojo prihodnost«

Emeršič: »Ljudje so bolj zaskrbljeni za svojo prihodnost«

Zavarovalnica Grawe se je v Sloveniji pojavila pred okroglimi 20 leti in v tem času uveljavila predvsem kot življenjska zavarovalnica, kjer po lastnih izračunih obvladuje več kot štiri odstotke trga. Ljudje so vedno bolj zaskrbljeni glede svoje prihodnosti, je ocenil predsednik uprave Božo Emeršič.

Padec pokojninske reforme na referendumu je okrepil bojazni, da država s svojimi instrumenti v prihodnosti ne bo mogla več zagotavljati finančne starosti. Kot pravi Emeršič, so v zavarovalnici Grawe v času krize zožili nabor svojih naložbenih skladov in strankam svetujejo zgolj tiste, kjer so tveganja minimizirana, donosi pa še vedno realni.

Prosim, na kratko predstavite zavarovalnico Grawe.

Grawe je prva zavarovalna hiša, ki je začela delovati v samostojni Sloveniji. Decembra lani oz. januarja letos smo obeležili 20-letnico. Pripravljalna dela za ustanovitev zavarovalnice v Sloveniji so stekla leta 1989, dovoljenje za opravljanje dejavnosti pa smo dobili decembra 1989, tedaj še iz Beograda. Prvi zavarovalni posli so stekli januarja 1990.

Sama zavarovalnica od tedaj organsko raste, na trg nismo vstopili s prevzemom, ampak ustanovitvijo nove družbe, tako da smo razvijali kadre in trg, na katerem smo prisotni. To so bila uspešna leta poslovanja, danes zaposlujemo več kot 200 ljudi, veliko pa sodelujemo tudi na drugih pogodbenih osnovah. Naš tržni delež je primeren našim načrtom, ambicije pa so seveda nekaj večje.

In kakšen je vaš tržni delež?

Ocenjujemo, da naš tržni delež na področju življenjskih zavarovanj presega štiri odstotke, na področju premoženjskih zavarovanj pa se približujemo enemu odstotku. Ob tem smo pri premoženjskih zavarovanjih strogo usmerjeni k zavarovalnim potrebam fizičnih oseb in majhnih podjetij, naša ciljna usmeritev ni velika industrija ali državno premoženje.

Žal je tržni delež v Sloveniji relativna zadeva. Subjekti, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z zavarovanji, niso vsi člani Slovenskega zavarovalnega združenja, ki tržne deleže objavlja le za svoje članice.

Kako je zavarovalnica Grawe poslovala v letošnjem prvem polletju?

Tako kot v preteklih letih tudi letos poslujemo dobičkonosno. Dobiček namenjamo za izplačila zavarovancem naših življenjskih zavarovanj ter za krepitev rezervacij zavarovalnice. Dobički in poslovanje se letos odvijajo v skladu s planom in glede tega nas kriza ni presenetila.

Kako je z vašim poslovanjem zadovoljen avstrijski lastnik?

Zelo. Vse cilje izpolnjujemo, smo enakopraven član v koncernu, ki je navzoč na 16 trgih. Uživamo podporo lastnika in prenašamo v Slovenijo znanje, ki je dalo uspehe že drugje.

Ste rezervacije v času krize povečali?

Da, znatno. Na to ima velik vpliv zakonodaja, za kapitalsko vzdržnost zavarovalnice pa je seveda pomembno, za koliko se te vrednosti presegajo. Kar se tega tiče, Grawe glede na obseg svojega poslovanja že tradicionalno sodi med kapitalsko najbolj močne finančne inštitucije v Sloveniji.

Kako se je v času krize spremenila vaša naložbena politika?

Pri klasičnih življenjskih zavarovanjih je naložbena politika zavarovalnice v največji meri urejena z zakonom o zavarovalništvu. Ta zavarovalnicam pušča nekaj manevrskega prostora, a sam po sebi je po moji oceni odlično zasnovan.

Povsem drugačna zgodba je pri t.i. naložbenih življenjskih zavarovanjih oz. življenjskih zavarovanjih, kjer zavarovalec sprejema naložbena tveganja. Tam se sredstva usmerijo v tiste sklade, ki jih zavarovalec izbere, seveda pa je od zavarovalnice odvisno, katere sklade mu sploh da na voljo. Zato smo v času krize zožili nabor teh skladov, tako da našim strankam svetujemo zgolj tiste sklade, kjer so tveganja minimizirana in kjer so donosi še vedno realni.

Kakšne prednosti pri vaši naložbeni politiki predstavlja dejstvo, da imate tujega lastnika?

Naša velika prednost je, da smo del koncerna Grawe, ki poleg zavarovalnic združuje pod svojo streho tudi druga finančna ter nepremičninska podjetja v Avstriji in Jugovzhodni Evropi. Na mednarodne finančne trge dostopamo skozi instrumentarij podjetij v koncernu ter na tak način minimiziramo stroške nastopa z našimi naložbami na mednarodnih finančnih trgih, kar je danes vsekakor velika konkurenčna prednost.

Zavarovalnica Grawe je v Sloveniji znana predvsem po življenjskih zavarovanjih. Ali pripravljate kakšne novosti na tem področju?

Izkoristili smo trend rasti na trgu življenjskih zavarovanj, ki smo ga beležili v 90. letih, ter se na slovenskem trgu uveljavili kot življenjska zavarovalnica. A že od vsega začetka nudimo tudi premoženjska zavarovanja, leta 2005 pa smo dodali tudi avtomobilska zavarovanja.

Stalno spremljamo potrebe, želje in pričakovanja strank, kjer je v zadnjih letih prišlo do mnogih premikov. Te dni denimo predstavljamo produkt rentnega zavarovanja, ki kot novost prinaša možnost odkupa rente. Do konca leta bomo tako kot ostale zavarovalnice, ki se ukvarjajo z avtomobilskimi zavarovanji, morali prilagoditi zavarovalne vsote. Zato bomo pripravili nekaj novosti tudi pri teh zavarovanjih.

Kakšne trende opažate pri željah strank?

Ljudje so veliko bolj zaskrbljeni za svojo prihodnost. Javne razprave, ki smo jih do padca pokojninske reforme na referendumu spremljali tako rekoč dve leti, so zelo močno odprle tudi vprašanje nujnosti, da vsak posameznik poskrbi za svoje starostno obdobje. Država s svojimi instrumenti v prihodnosti ne bo mogla več zagotavljati finančne starosti in ljudje so začeli razmišljati o teh vprašanjih.

Po drugi strani pa ne moremo ignorirati mikroekonomskih dogodkov, ki pač vplivajo na to, da so ljudje pod finančnim pritiskom in imajo manj razpoložljivega dohodka, zato se morda najprej odrečejo zavarovanju kot pa katerim drugim zadevam. V zavarovalništvu se to kaže kot porast neplačil.

Pa bi lahko rekli da se je število zavarovalnih pogodb v tem času zmanjšalo?

Število novih sklenitev zavarovanj se vsekakor zmanjšuje, medtem ko se število vseh obstoječih pogodb malenkost povečuje. Tudi podatki Slovenskega zavarovalnega združenja kažejo, da se je trg premoženjskih zavarovanj v letošnjem prvem polletju nekoliko povečal, medtem ko se je obseg zbranih premij iz naslova življenjskih zavarovanj malenkost zmanjšal.

Ali opažate prestope zavarovancev iz drugih zavarovalnic k vam oz. obratno?

Stranke vsak dan postajajo bolj zahtevne glede kakovosti zavarovalnega produkta in nenazadnje tudi glede cene, čeprav naj bi ta v zavarovalništvu ne bila odločitveni faktor. Se odločajo za prehode med zavarovalnicami, vendar pa mi našo rast gradimo na tem, da raje pridobimo nove zavarovance, kot pa zgolj prevzemamo “levo-desno”. Predvsem pri življenjskih zavarovanjih prehod med zavarovalnicami ni vedno zelo ugoden za stranko in tega mi ne pozdravljamo, saj je naša skrb usmerjena k ustvarjanju dodatne vrednosti za stranke, ne pa obratno.

Kakšne načrte imate v zavarovalnici Grawe za naslednjih 20 let?

Časi pred 20 leti so bili tako kot danes časi velikih sprememb, tudi velike gospodarske krize. Razlika med tedaj in danes je, da so bile tedanje krizne razmere pospremljene z neko prepričanostjo v boljši jutri in pripravljenostjo na napore, medtem ko je danes spopad s spremembami, ki prihajajo, pospremljen z nekimi strahovi za prihodnost. Tudi sedaj je težko načrtovati, a naša strategija ostaja organska rast, ki temelji na kakovosti in ne kvantiteti.

Kako ocenjujete odzivanje vlade na krizo?

Ukrepi vlade v zvezi s kriznim delovanjem niso imeli neposrednega vpliva na naše poslovanje, a posredni vpliv, ki se kaže skozi položaj ekonomske in kupne moči prebivalstva, je še kako prisoten. Ukrepe vlade v zavarovalnici Grawe bolj ali manj pozdravljamo in smo propad pokojninske reforme sprejeli z velikim obžalovanjem. Prav tako ni dobro, da je zastalo izvajanje reforme na področju zdravstvenega zavarovanja.

Kakšno pa je vaše osebno mnenje, kdaj bo krize konec?

Obstaja racionalnem pogled in emocialen pogled na odgovor na vaše vprašanje. Racionalen vidik bi podal nekako tako: Ta kriza v zahodnem svetu dejansko prihaja kot propad oz. vsaj kot velike težave nekega neoliberalnega modela gospodarjenja. Težko je oceniti, ali to pomeni zaton tega modela, ali pa je zgolj neka kriza, kot jo vsi imenujemo. Lažje je oceniti, da nekega verodostojnega teoretičnega modela, kako na novo koncipirati makroekonomske, s tem pa tudi mikroekonomske in podjetniške odnose, ni na spregledu: ne onstran Atlantika, ne v Evropi, a tudi ne na vzhodu.

S čustvenega vidika je dosti lažje odgovoriti: krize bo konec, ko se v prihodnost ne bomo več ozirali s strahom in skrbjo, ampak jo bomo sprejemali kot priložnost, da v svojih življenjih, naših podjetjih in naši državi ustvarimo nekaj boljšega. V zavarovalnici Grawe tako razmišljamo o prihodnosti že 20 let.

Priporoči članek prijatelju