Made in Germany

Made in Germany

Zvezna Republika Nemčija je po številu prebivalcev največja država Evropske Unije (EU). V svetovnem merilu je Nemčija četrta država po ustvarjenem BDP, pred njo so samo ZDA, Japonska in Kitajska. Nemško gospodarstvo temelji na sektorjih visoko razvite industrije.

Zvezna republika Nemčija je po številu prebivalcev največja država Evropske Unije (EU). V njej živi 82,3 milijona prebivalcev. 87% vseh prebivalcev živi v mestih oz. mestnih skupnostih. Nemčija je največja država po ustvarjenem bruto domačem proizvodu (BDP) znotraj držav EU. V svetovnem merilu je Nemčija četrta država po ustvarjenem BDP, pred njo so samo ZDA, Japonska in Kitajska. V letu 2009 je Nemčija ustvarila 3.235 milijarde USD (2.407 milijard EUR) BDP.

Ekonomija

Nemško gospodarstvo temelji na sektorjih visoko razvite industrije, med katerimi izstopa avtomobilski sektor, visoko razvit pa je tudi sektor storitvene dejavnosti, kjer je potrebno izpostaviti finančni sektor. Gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno. Nemčija je glede na izvoz druga največja svetovna trgovinska velesila. Nemški delež v celotni svetovni trgovini je okrog 9%. V spodnji tabeli prikazujemo pet največjih gospodarskih velesil, merjeno po ustvarjenem BDP in ustvarjenem izvozu v letu 2009, prikazano v USD.

Gospodarstvo

Made in Germany je izrek, ki v svetovnem merilu pomeni pojem za kvaliteto, inovativnost in t.i. cutting-edge oziroma napredno tehnologijo. Nemško gospodarstvo v svetu predstavljajo podjetja kot so Siemens, BMW, Daimler (Mercedes), Volkswagen (Audi), SAP, BASF, Allianz. Vendar pa steber nemškega gospodarstva predstavljajo mala in srednja podjetja, ki zaposlujejo približno 25 milijonov ljudi od skupaj približno 40 milijonov delovno aktivnega prebivalstva.

Najbolj poznani industrijski sektorji so avtomobilska, strojna, elektro (IT) in kemična industrija. Ti sektorji zaposlujejo približno 3 mio ljudi. Na drugi strani Nemčija v storitvenih dejavnostih zaposluje 29 milijonov ljudi. Od tega 12 milijonov v privatnih in javnih storitvah (šole, bolnice,…), 10 milijonov v trgovini, turizmu in transportnih dejavnostih in 7 milijonov ljudi v finančnem sektorju (banke, zavarovalnice in drugi poslovni sektor).Nemčija je zaradi močno razvite industrije, zelo dobre in razvejane infrastrukture, stabilne socialne politike, visoko izobražene populacije in pravne urejenosti ena od bolj privlačnih držav za tuje direktne investicije. Tuje neposredne investicije so ovrednotene na približno 460 milijard EUR. Najbolj se ceni dobra infrastruktura in razvojni bazeni okoli večjih mestnih središč. Nemčija ima daleč najdaljše železniške povezave, avtocestne in vodne (rečne) poti. V svetovnem merilu je Nemčija na šestem mestu po privlačnosti za investiranje. Na prvem mestu je Kitajska. Nemčija se pojmuje kot inovativna država, saj za raziskave in razvoj porabi 2,9 % BDP, povprečje EU je1,9 % (podatki so za leto 2008). Do leta 2015 naj bi Nemčija za raziskave in razvoj namenila 3 % ustvarjenega BDP. V letu 2009 je Nemčija registrirala 11 % vseh v svetu registriranih patentov.

Makroekonomija

V drugem četrtletju leta 2010 se je nemški BDP realno povišal za 2,2 % glede na prvo četrtletje 2010. Glavni razlog tako velike rasti v drugem četrtletju leta 2010, ki je presegla vsa pričakovanja strokovne javnosti, je v nemškem izvozu, ki je glede na prvi kvartal 2010 porasel za 8,2 %, in investicijah v opremo, ki so se povišale za 4,4 %. Predvsem se krepi nemški izvoz v azijske države. Prvič po dveh kvartalih se je povišala tudi domača potrošnja in sicer za +0,6 %. Opazno rast je zabeležilo gradbeništvo, investicije namenjene gradbeništvu so porasle za 5,2 % v omenjenem obdobju.

Uspešnost nemškega gospodarstva se kaže skozi naraščajočo vrednost delnic najboljših podjetij, ki sestavljajo osrednji nemški delniški indeks DAX.
graf

Aktualna gospodarska tema

Trenutno aktualna gospodarska tema je podaljšanje obratovanj nemških jedrskih elektrarn. Obratovanje jedrskih elektrarn se bo v povprečju podaljšalo za 12 let od leta 2022 naprej, ki je trenutno veljavna zakonska meja za zaprtje. S tem bodo omogočeni dodatni dobički lastnikom elektrarn – podjetja iz sektorja javnih storitev, vendar pa se bodo le-ta morala odreči delu dobička iz tega naslova in ga nameniti razvoju (investicijam) v obnovljive vire energij. Odločitev je vlada sprejela 5. septembra 2010. Odločitev je imela ugoden vpliv na rast delnic nemških podjetij iz sektorja javnih storitev, kot sta E-ON in RWE. Vzajemni sklad Perspektiva: EurAsiaStox ima v svojem portfelju delnice družbe RWE.

Priporoči članek prijatelju