Kdaj bo Evropa nadoknadila zaostanek za ZDA?

Kdaj bo Evropa nadoknadila zaostanek za ZDA?

Evropski delniški trgi, glede na prejšnja leta, predstavljajo izjemno priložnost za vlagatelje. A to bi lahko rekli le pri površnem pogledu, saj so ti trgi močno zaostajali za ameriškimi borzami. In lahko bi rekli, da so zaostale z razlogom.

Koliko časa bo minilo, da bodo evropske borze uspele izkoristiti potencial, katerega še niso, če sploh? Zdi se, kot da so obsojene na propad, saj tudi takrat, ko imajo priložnost, pride "black swan" dogodek, ki vse skupaj ustavi. Spomnimo se afere z dizli, politične krize, dolžniške krize, nenazadnje tudi Brexita in dogajanja v Italiji. Našteval bi lahko še dolgo časa, a je že sedaj jasno, da so ti dogodki med drugim tudi posledica ustroja, v kakršnem se evropske države nahajajo.

 Kaj pa o evropskih delniških trgih menijo upravljavci premoženja? Kaj bi se moralo zgoditi - dogodek ali kombinacija dogodkov - da bi dočakali rast, katero so nam evropske delnice še "dolžne"?

 ALTA Skladi: "Za Evropo že par let govorimo, da so delnice podcenjene, dejstvo pa je, da rasti dobičkov in prodaje evropskih podjetij niti najmanj ne dosegajo takšnih rasti kot njihovi konkurenti v ZDA. Seveda so k temu nekoliko pripomogle  (v negativnem smislu) vsem možne manjše in večje politične nejasnosti. Glavni razlog je posledica finančne krize iz pred desetih let in dolgotrajen proces sanacije evropskega bančnega sistema (le ta za kakšnih pet let zaostaja za ZDA), ki je povzročil določen strah pred investicijami. Tako so evropska podjetja močno zaostajala po novih investicijah tako v raziskave in razvoj kakor tudi pri infrastrukturi. Trenutno pa je situacija takšna, da je rast globalnega gospodarstva v vzponu, evropska podjetja pa se srečujejo z prezasedenostjo proizvodnih kapacitet. Na kratko to pomeni, da ne morejo popolnoma zadostiti povpraševanju, kar se na koncu pozna v nižji rasti prodaje in ob nizki inflaciji potem tudi ni pričakovati večje rasti dobičkov. 
Kar se tiče vrednotenj in primerjave z ZDA pa je naslednja situacija. Če izvzamemo sektor informacijske tehnologije so evropske delnice mogoče celo nekaj višje vrednotene kot ameriške. In ker je tehnološki sektor v Evropi eden manjših tudi ne moremo pričakovati čudežev. Razloge za rast ameriškega tehnološkega sektorja sem  pojasnil v enem izmed prejšnjih vprašanj. Tako da iz tega vidika v tokratnem ciklu ne pričakujem nadpovprečne rasti evropskih delnic in nam tudi niso nič posebnega »dolžne«."

Marko Bombač, NLB Skladi: "Evroobmočje se je v zadnjem desetletju spopadlo s precejšnjimi strukturnimi težavami. Ker posamezne evrske države nimajo lastnih centralnih bank, ki bi neposredno prek nakupov javnega dolga financirale visoke proračunske primanjkljaje, so bile evrske države po finančni krizi primorane neravnovesja reševati z interno devalvacijo in strukturnimi reformami. Posledično se je zadolženost evroobmočja od leta 2006 povečala znatno manj kot denimo Velike Britanije in ZDA, pri čemer imajo evrske države danes bolj ali manj uravnotežene proračune. 
Izboljšanje bilanc držav evrobmočja je verjetno prehodno povzročilo počasnejšo rast kot sicer, a po drugi strani imajo danes relativno boljše izhodišče za naprej, saj imajo več manevrskega prostora za spodbuditev gospodarstva prek fiskalnih spodbud v primeru negativnih dogodkov. 
Z boljšimi gospodarskimi izhodišči, postopnim zniževanjem tveganj v evroobmočju, kar potrjuje krepitev (tudi v Italiji) naklonjenosti evru, in relativno ugodnih vrednotenjih so torej že danes po našem mnenju ustvarjeni pogoji za nadpovprečno donosnost evropskih delnic glede na ameriške v prihodnjih 10 letih."

Sašo Ivanović, Triglav Skladi: "Z evropskimi delnicami se že od nekdaj trguje z diskontom glede na ameriški trg. Temu botrujejo nižje stopnje rasti in neenotnost politike, ki prinaša negotovost in prej omenjene težave. Z vidika vrednotenj se zdijo evropske delnice trenutno relativno dobra nakupna priložnost, problem je edino upočasnjevanje momenta rasti poslovanja in stalne politične napetosti."

V primeru dodatnih vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Oznake: Intervju
Priporoči članek prijatelju