Za slovenskimi vzajemnimi skladi uspešnih 22 let

Članek slika

Od ustanovitve prvega vzajemnega sklada v Sloveniji je minilo že dobrih 22 let. Slovenski vzajemni skladi so prvo leto negativnih donosov zabeležili šele v letu 2008, po sedemnajstih letih delovanja.

Prvi vzajemni sklad v Sloveniji, KD Galileo, je bil ustanovljen v 1.1.1992 in predstavlja začetek delovanja slovenskega trga vzajemnih skladov. Sklad je od ustanovitve do danes upravičil zaupanje prvih vlagateljev, saj je v 22 letih kljub finančnim krizam dosegel približno 20-odstotni povprečni letni donos, kar je zgodovinsko gledano nadpovprečno tudi v globalnem smislu. Kdor je na primer 1. januarja 1992 vložil 10.000 evrov, ima leta 2014 na računu več kot 550 tisoč evrov.

KD Galileo je že prvo leto vlagateljem ustvaril trimestno donosnost. Pozitivno so se vzajemni skladi gibali vse do leta 2008, ko so v povprečju izgubili dobrih 39 odstotkov vrednosti. Leta 2009 in 2010 je sledil odboj - najprej za 30 in nato še za 10 odstotkov. V 2011 pa se je povprečna vrednost domačih vzajemnih skladov znižala za dobrih 12 odstotkov. Od leta 2012 pa slovenski vzajemni skladi bležijo pozitivno donosnost: 8,3 odstotka v 2012, 3 odstotka v 2013 in 7 odstotkov v letu 2014.

Pogledali smo, kako bi se gibala sredstva v hipotetičnem primeru, če bi vlagatelj vložil sredstva leta 1992 (od ustanovitve prvega sklada), pred 15 leti, pred 10 leti in pred 5 leti. Donosi so preračunani na podlagi aritmetične sredine donosov vseh slovenskih skladov, ki so poslovali v izbranem obdobju. Skladov, ki so v obravnavanem obdobju prenehali s poslovanjem, nismo upoštevali.

Kako bi se gibala sredstva vlagatelja v izbranem obdobju?

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 22 leti, bi trenutno imel 218,15 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 14,74 odstotkov. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 2081 odstotkov.

Graf: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 1992 do junija, 2014

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 15 leti, bi trenutno imel 48,96 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 11,24 odstotka. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 389 odstotkov.

Graf: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 1997 do junija, 2014

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 10 leti, bi trenutno imel 14,1 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 3,52 odstotkov. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 41 odstotkov.

Graf: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 2004 do junija, 2014

Vlagatelj, ki bi vložil 10.000€ v slovenske vzajemne sklade pred 5 leti, bi trenutno imel 15,11 tisoč evrov. Povprečna letna donosnost sredstev bi bila 8,76 odstotkov. Višina investiranih sredstev bi se v tem obdobju povečala za 51 odstotkov.

Graf: Gibanje vloženih 10.000€ od začetka leta 2007 do konca leta 2011


22 let 15 let 10 let 5 let
Povprečna letna donosnost (v %)
14,74 11,24 3,52 8,76
Donosnost v obodju (v %)
2.081
389 41 51

Zgoraj navedeni primeri nakazujejo na upravičenost teze, da so vzajemni skladi dolgoročno zelo donosna naložba, ki je zaradi razpršitve premoženja in s tem nižjega tveganja primerna za izpolnitev vaših finančnih in življenjskih ciljev.

Povprečna donosnost domačih vzajemnih skladov po letih

Družba Vzajemci velja za vodilno neodvisno kapitalsko družbo s področja naložbenega svetovanja in ponudbe naložbenih produktov. Svoje naložbe nam je že več kot 14 tisoč vlagateljev, ki tvorijo bazo lojalnih strank in cenijo prednosti kapitalsko neodvisnega pristopa. Za več informacij pišite na [email protected] ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 35 08

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja