Upravljavci še optimistično gledajo v prihodnost

Članek slika

Svetovni delniški trgi so včeraj padli na najnižjo raven v zadnjih treh mesecih, kar lahko pripišemo predvsem zadnjim objavljenim ekonomskim statistikam.

Te namreč kažejo, da se rast svetovnega gospodarstva upočasnjuje. Do podobnih ugotovitev pridemo tudi s spremljanjem tako imenovanih leading indikatorjev, ki napovedujejo obseg gospodarske aktivnosti v prihodnjem obdobju. Na padec zaupanja med vlagatelji je v zadnjem tednu dodatno vplivalo nadaljevanje nesrečne grške zgodbe, kjer ni več vprašanje, ali bo do bankrota prišlo, temveč je le še vprašanje, kdaj in pod kakšnimi pogoji.

282 upravljavcev premoženja optimistično gleda v prihodnost

Včeraj je bila objavljena tudi redna mesečna anketa med upravljavci investicijskih skladov, ki jo opravlja Bank of America Merrill Lynch in v kateri je tokrat sodelovalo 282 upravljavcev, ki upravljajo skupno 828 milijard ameriških dolarjev premoženja. Glavna ugotovitev je, da so upravljavci pripravljeni sprejemati nekoliko manj tveganja, vendar še vedno menijo, da bodo delnice nadpovprečno donosen naložbeni razred v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Iz ankete namreč izhaja, da delniški naložbeni razred še vedno ostaja nadutežen pri večini upravljavcev, se je pa delež v zadnjem mescu nekoliko znižal v prid denarja in dolžniških vrednostnih papirjev. Kljub povečanju deleža denarja, ta še vedno ostaja daleč pod 10-letnim povprečjem, enako, vendar manj izrazito pod povprečjem ostaja delež dolžniških vrednostnih papirjev.

Zanimivo je tudi vprašanje, na kateri stopnji ekonomskega cikla je trenutno svetovno gospodarstvo. Večina upravljavcev meni, da se približujemo koncu sredine gospodarskega cikla, kar pomeni, da smo še vedno nekoliko oddaljeni od zadnje stopnje, kaj šele od recesije. V sredino ekonomskega cikla smo po večinskem prepričanju vstopili maja preteklo leto.

Nadaljevanje rotacije v defenzivne sektorje

Pregled pozicij znotraj delniških portfeljev pokaže, da se nadaljuje rotacija v defenzivne sektorje. Izrazito se povečujeta sektorja oskrbe in zdravstva, daleč najbolj nadutežen sektor pa ostaja tehnologija, sledita ji zdravstvo in energetika. Najbolj podutežen je finančni sektor, ki poleg potrošnih dobrin in industrije beleži tudi največji negativni premik v izpostavljenosti. Med posameznimi regijami v zadnjem mesecu ni prišlo do opaznejših sprememb, nekoliko se je zmanjšala izpostavljenost do evropskih trgov, med najmanj priljubljenimi regijami pa ostaja Japonska.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Kaj pomeni konec posredovanja Feda za ceno ameriškega dolga?

01.04.2011

G. Dovč