Skladi, ki jim kaže najbolje v obdobju višje inflacije

Članek slika

Številni vlagatelji se sprašujejo, kam investirati prosta sredstva v obdobju višje inflacije in ničelnih obrestnih mer na bankah.

Odgovor ni enostaven, saj je veliko odvisnega od več dejavnikov, kot so nagnjenost k tveganju, potreba po likvidnosti, ročnost itd. Tokrat se za spremembo ne bomo posvečali podrobnostim ampak le možnim naložbam. Ker živimo v Sloveniji, lahko z zagotovostjo trdimo, da velika večina ljudi bo najprej investirala v nepremičnine ter naložbe, tesno povezane z nepremičninskim trgom. Ta segment bi ocenil kot zelo primernega za tiste, ki v obdobjih višje inflacije iščejo stabilne naložbe, ki ohranjajo vrednost in prinesejo še kakšno odstotno točko donosnosti nad inflacijo. 

Verjetno pa ne nameravate vseh svojih prihrankov pustiti v nepremičninskih naložbah, ali zaradi razpršitve ali pa zaradi tega ker gre za nizko likvidno naložbo, ki zahteva višji začetni vložek. 

V drugi točki vlagatelji posegajo po bolj dinamičnih naložbah, kot so investicijski skladi ali pa direkten nakup delnic. Za tiste, ki imajo dovolj znanja in časa, je direkten nakup delnic resda cenejša opcija, zahteva pa več časa in vložene energije, da bi bili deležni ugodnega razpleta. Za veliko večino prebivalstva je zato bolj priporočljivo se posluževati naložb v standardne vzajemne sklade. 

Prednost tovrstne investicije je v strokovnem upravljanju vloženih sredstev, likvidnosti sredstev, fleksibilnosti in še vedno dovolj nizkih stroškov, ki to opcijo naredijo za eno od najbolj privlačnih za povprečnega vlagatelja. Vzajemni skladi v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti omogočajo vlagateljem, da lahko z nizkimi zneski vstopajo na svetovne kapitalske trge in izkoristijo njihove prednosti. Vzajemni skladi nudijo vlagateljem visoko stopnjo razpršenost naložb in profesionalno upravljanje, kar vlagatelju zagotavljata večjo varnost, katero bi težko dosegli s kupovanjem posameznih vrednostnih papirjev. Preprostost vstopa in prihranek časa pri samostojnem zbiranju in obdelovanju podatkov o izdajateljih delnic je zamudno, zato upravljavci vzajemnih skladov to počnejo namesto vas. Prav tako je premoženje vlagateljev skoraj popolno likvidno, saj so enote vzajemnih skladov lahko kupljene in prodane v vsakem trenutku.

Vzajemni skladi so namenjeni predvsem investitorjem, ki želijo razpoložljiva denarna sredstva investirati v nakup delnic delniških družb in drugih vrednostnih papirjev, vendar nimajo dovolj znanja ali časa, da bi to izvedli neposredno. Zato investiranje denarnih sredstev zaupajo upravljavcu vzajemnega sklada, ki z razpršenostjo naložb skrbi tudi za varnost naložb.

Skladi za obdobje višje inflacije

Trgi v tem trenutku tehtajo med verjetnostjo le prehodno visoke stopnje inflacije in dolgotrajne visoke inflacije. V prvem primeru dogajanje ne bi imelo opaznejšega dolgotrajnega vpliva na trge in je verjetnost nadaljevanja stabilne rasti ter prevlada sektorjev, kot sta tehnologija in telekomunikacije, zelo visoka. V zadnjem času pa se vedno bolj zdi, da so se tako vlagatelji, kot tudi predstavniki pomembnejših centralnih bank začeli pripravljati na drugi scenarij. V primeru realizacije bi prišlo do hitrejšega zaostrovanja monetarne politike in hitrejše ukinitve spodbud, kar bi nedvomno vplivalo tudu na delniške trge. Še najbolj na udaru bi bila najbolj zadolžena podjetja, katerih trenutna vrednotenja odražajo prihodnje rezultate, torej predvsem tehnološka podjetja. V prednosti, poleg prej omenjenega tehnološkega sektorja, pa bi bila podjetja iz nekaterih cikličnih panog. Izpostaviti velja predvsem energente, surovine, finance in tudi farmacijo. 

Pri investiranju imate vlagatelji v Sloveniji na voljo tako sklade domačih družb za upravljanje (DZU), kot tudi številnih tujih. Osebno imam rajši sklade domačih DZU, saj so ti del t.i. krovnih skladov, pri čemer lahko vlagatelji prosto, neobdavčeno in največkrat brez stroškov prehajate med posameznimi skladi. To pomeni precejšnjo fleksibilnost in tudi dodatno varnost, saj se lahko v primeru negotovosti umaknete v denarni ali pa varni obvezniški sklad. 

Tabela: Skladi slovenskih DZU iz posameznih izbranih sektorjev

Sklad Sektor Letos v % 5 let v %
Infond Energy Energetika + 32,74 - 9,65
Generali Surovine in Energija Energetika, Surovine in materiali + 28,09 + 17,36
NLB Skladi - Naravni Viri delniški Energetika, Surovine in materiali + 22,96 + 32,29
NLB Skladi - Nepremičnine delniški Finance, Nepremičnine + 16,71 + 10,24
Infond Technology Informacijska tehnologija, Telekomunikacije + 16,31 + 236,62
Generali Tehnologija Informacijska tehnologija, Telekomunikacije + 18,56 + 155,93
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški Informacijska tehnologija, Telekomunikacije + 18,73 + 131,56
Infond Life Zdravstvo + 13,40 + 40,14
Generali Vitalnost Zdravstvo + 12,64 + 45,28
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški Zdravstvo + 11,45 + 44,60
Triglav Zdravje in farmacija Zdravstvo + 13,31 + 41,09

Vir: Vzajemci.com, dne 12.07.2021 ob 10:00. Posamezni sklad je lahko uvrščen v več sektorjev. Skladi v tabeli so sortirani po abecednem vrstnem redu glede na ime sektorja.

Kako sestaviti za vas primeren potrfelj?

Sestava primernega portfelja oz. razmerja med posameznimi vzajemnimi skladi ni tako enostavni proces in je odvisen od večih dejavnikov. Kakšna je vaša sprejemljiva stopnja tveganja, ročnost, cilji in veliko drugih. V zadnjem času pa so vedno bolj aktualne tudi alternativne naložbe. Poenostavljeno, gre za naložbe, ki niso delnice, obveznice ali denar. Zapomniti pa si morate glavno pravilo: ne sprašujte se kam gre trg ampak kdaj boste potrebovali sredstva in skladno s tem tudi investirajte. Bolj je oddaljen konec varčevanja, več sredstev lahko investirate v bolj tvegane naložbe. In obratno. Ne pozabite tudi dejstva, da so padci na delniških trgih pozitivni za dolgoročne vlagatelje, ki te padce izkoristijo za poceni nakupe.

Nenazadnje pa: Ne poslušajte tistih, ki vam obljubljajo rast v prihodnjih 3 mesecih - kratkoročnega dogajanja ne more predvideti nihče na svetu! 

Vsi vemo, da so novi začetki težki, še težje pa je spremeniti priučen način življenja. Zato smo se na Vzajemcih v zadnjih tednih še bolj aktivno posvetili pomoči vlagateljem. Naročite se na posvet! 

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja