Pomen aktivnega upravljanja vašega premoženja

Članek slika

Po pričakovanjih se je leto 2018 izkazalo za bolj volatilno od preteklih let. Tako je letos do izraza prišlo aktivno upravljanje premoženja vlagateljev.

Kaj je aktivno upravljanje?

Kolikokrat ste se v zadnjih mesecih vprašali, če bi bilo pametno spremeniti strukturo vašega portfelja oz. če je struktura za vas sploh primerna? In kakšna je bila vaša reakcija na dogajanje v poletnih mesecih, ki je doseglo vrhunec v preteklih tednih?

Aktivno upravljanje pomeni, da imate vedno na voljo osebo oz. svojega skrbnika znotraj Vzajemci skupina, ki vam je vedno na voljo ter za vas spremlja dogajanje in po potrebi prilagaja strukturo vašega portfelja. Za njim pa stojijo strokovnjaki podjetja z večletnimi izkušnjami na trgih.

Gre za dinamičen proces prehajanja med podskladi različnih naložbenih skupin znotraj posameznih krovnih skladov z namenom zmanjševanja tveganja, doseganja optimalnih donosov in zavarovanja dobičkov.

Ključna prednost storitve pa je stalen nadzor nad stanjem sredstev in gibanji trgov, predvsem pa spreminjanje naložbene strukture portfelja glede na spremembe časovnega horizonta ter drugih naložbenih spremenljivk.

Za koga je primerno?

Tako pravnim kot fizičnim osebam, ki nimajo časa ali znanja v obdobju varčevanja portfelj prilagajati glede na zastavljene cilje varčevanja in razmere na finančnih trgih.

Do svojega skrbnika je upravičen prav vsak uporabnik spletne strani Vzajemci.com. In v kolikor tega še nimate, pišite na info@vzajemci.com ter ga zahtevajte.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja