Novi trgi so še priljubljeni

Članek slika

Trgi v razvoju Izmed sektorjev s skoraj devetodstotno rastjo letos izstopata finančni in energetski sektor

Tudi letos se nadaljuje trend nadpovprečne donosnosti trgov v razvoju. Vrednost kompozitnega delniškega indeksa se je letos v evrih zvišala za dobrih pet odstotkov, delniške naložbe pa so najbolj zrasle na Kitajskem in v Rusiji. Izmed sektorjev s skoraj devetodstotno rastjo letos izstopata finančni in energetski sektor, najslabše sta se izkazala sektorja javne oskrbe in telekomunikacij. Zaradi dobrih makroekonomskih podatkov, pada vrednost ameriškega dolarja in nizkih donosov na obvezniških trgih ostaja hitrorastoča regija med najbolj priljubljenimi tudi med upravljavci premoženja. Po podatkih Mednarodnega inštituta za finance (IIF) je izpostavljenost vlagateljev do razvijajočih se trgov s 13,4-odstotnim deležem v vseh delniških naložbah, najvišja od aprila 2015. Enako velja za dolžniški naložbeni razred, kjer ta delež znaša slabih 12 odstotkov. Geografsko gledano so upravljavci najbolj izpostavljeni do Argentine (kjer je le ta dosegla najvišjo vrednost v vsej svoji zgodovini) ter do Brazilije in Čila.

Postopno se spreminja tudi sektorska in geografska sestava indeksa, kar je izraz dolgoletnih razlik v donosnosti. Do pred kratkim vodilni finančni sektor je prvo mesto moral prepustiti informacijski tehnologiji, predvsem zaradi hitre rasti tega sektorja v azijskih državah. Konec preteklega leta je tehnologija predstavljala že skoraj 30 odstotkov kriterijskega indeksa razvijajoče se regije, v Aziji pa nekaj manj kot 40 odstotkov. Krepi se tudi pomembnost sektorja potrošnje, s čimer se povečuje tudi sama korelacija gibanja vrednosti v primerjavi z razvitimi trgi. Ta je med državami precej različna, najnižjo korelacijo ponuja Latinska Amerika. Regijsko gledano se povečuje pomembnost Azije, med prvimi največjimi 20 podjetji najdemo 14 azijskih podjetij, od tega 7 tehnoloških delnic.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Kaj pomeni konec posredovanja Feda za ceno ameriškega dolga?

01.04.2011

G. Dovč