Ne pustite volatilnosti vplivati na vaše odločitve!

Ivestiranje v negotovih časih

Članek slika

Vabimo vas, da s pomočjo osebnega svetovalca pregledate svoj naložbeni portfelj in po potrebi prilagodite njegovo strukturo. Tako se prepričate, da vaš portfelj sledi začrtani naložbeni strategiji, preprečite prekrivanje naložb, uskladite tveganje z vašim naložbenim profilom in optimizirate razmerje med tveganjem in pričakovanim donosom.

Leto 2018 je bilo pozitivno za slovenske vlagatelje v vzajemne sklade in posledično tudi za zvišanje vrednosti naložbenih portfeljev vlagateljev. Vendar se je še vedno pokazala potreba po aktivnem spremljanju in prilagajanju portfelja, saj je bilo precej več dogajanja na trgih, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. Ker visoka nihajnost zvišuje tveganje izgub je smotrna analiza skladnosti vašega naložbenega portfelja z začrtano naložbeno strategijo.

Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje naložbene strategije se sčasoma spreminjajo in zato je priporočljivo, da vlagatelj vsaj enkrat letno pregleda sestavo naložbenega portfelja in jo v primeru odstopanj s pomočjo osebnega svetovalca po potrebi prilagodi.

Kdaj morate prilagoditi svoj naložbeni portfelj?

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na strateško alokacijo vloženih sredstev, so:

1. Naložbenega portfelja že dlje časa niste prilagodili: S pretečenim časom se vaše sprejemanje tveganje znižuje in zvišuje potreba po varovanju ustvarjenih donosov s prenosom sredstev v manj tvegane naložbe. V kolikor v zadnjem letu niste naredili analize obstoječih naložb in preverili skladnosti strateško alokacije vloženih sredstev z začrtano dolgoročno naložbeno strategijo, priporočamo, da to storite čimprej ob pomoči svetovalca.

2. Spremenil se je vaš namen varčevanja: V primeru spremenjenih finančnih okoliščin je včasih potrebno prilagoditi ali spremeniti obstoječe naložbene cilje. Skladno s tem je potrebna tudi prilagoditev naložbene strategije in pregled strateške aloakcije vloženih sredstev.

3. Spremenila se je vaša finančna situacija: Strateško aloakcijo premoženja je smotrno prilagoditi ob spremembi osebnega dohodka kot posledico izgube zaposlitve, znižanja ali zvišanja prihodkov, spremembe premoženjskega stanja ali pa zaradi spremenjenega odnosa do tveganja.

4. Visoka dinamika in nihajnost trgov ali nove naložbene strategije: Do potrebe po spremembi naložbenega portfelja pride zaradi drugačne dinamike trgov ali pa pojava novih naložbenih strategij, ki lahko isto višino pričakovanih donosov zasledujejo z izpostavljanjem nižjem tveganju.

V kolikor ste pri sebi zaznali vsaj eno od zgoraj navednih sprememb, vam priporočamo, da izkoristite to časovno omejeno ponudbo in naročite brezplačni pregled naložbenega portfelja na info@vzajemci.com​ ali na brezplačni tel. št. 080 35 08. Uporabite lahko tudi obrazec na podstrani Svetovanje

(Ob prijavi prosimo, če navedete vaše Ime, Priimek ter telefonsko številko)

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja