Drugo mnenje: Začetek varčevanja pri 57 letih?

Članek slika

Pri 57 letih so ljudje v malo slabšem položaju kot nekdo, ki je star 20 ali 30 let, vendar imajo pred seboj še nekaj časa, da popravijo napake.

Drži tudi, da bodo za dosego istega cilja morali na mesečni ravni na stran dajati več kot nekdo mlajši, pri razpršitvi sredstev pa veliko bolj paziti, saj jih morebitni padci v zadnjem obdobju varčevanja lahko veliko bolj prizadenejo. Kljub temu menim, da se se je treba pri periodičnem varčevanju odločiti za delniške sklade.

Raziskave kažejo, da vsaj 40 odstotkov Slovencev ne varčuje za pokojnino, v ZDA in Veliki Britaniji pa je takih okoli 30 odstotkov ljudi.

Dolgoročneje so delniški skladi (ali delnice) bolj donosni od ostalih naložbenih razredov, morebitna višja nihanja pa postanejo skoraj neopazna. Še bolje, negativni donosi na začetku varčevalne poti zaradi metode povprečnega stroška močno izboljšajo končni rezultat. In ne pozabite, padci v prvi tretjini celotnega obdobja so za vas priporočljivi, ne glede na to, kako čudno se to sliši. Tako lahko trenutno obdobje, ko je za nami desetletje rasti na trgih, dodatno izkoristite. Čeprav je to početje s psihološkega vidika izjemno zahtevno, lahko poskusite še povečati mesečni vložek v negativnih obdobjih, v pozitivnih pa sledite vnaprej začrtanemu cilju. Tako boste izkoristili metodo povprečnega stroška. Do nakupov posameznih naložb pa boste prihajali po nižjih cenah oziroma si boste povprečno nakupno ceno na tak način znižali in tudi sami vplivali na verjetnost pozitivnega končnega razpleta.

Če so padci za dolgoročne varčevalce v prvi tretjini varčevanja priporočljivi, se morate tem izogniti v zadnji tretjini. Varčevanje naj bo sestavljeno tako, da boste v prvi tretjini celotnega obdobja akumulirali premoženje, v drugi se ukvarjajte z maksimizacijo donosov, v zadnji pa se začnite pomikati proti vedno bolj varni strukturi, da vas morebitna kriza ne bi prizadela. Če imate pred seboj še 8 let varčevanja, to pomeni, da si v prvih 3 letih privoščite več tveganja, od 3. do 6. leta se postopoma pomikajte proti bolj varnim in manj nestanovitnim naložbam, od 6. leta dalje pa se postopoma premikajte proti najbolj varnim oblikam naložb. Portfelj pa v vmesnem času dograjujte z občasnimi enkratnimi vložki. Pazite le na strategijo, saj če je pri periodičnih varčevanjih priporočljivo tvegati več, morate pri enkratnih vložkih ubrati nasprotno strategijo in se bolj posvetiti varnosti kot donosom.

Niste edina brez prihrankov za starost. Po zadnjih podatkih več kot 40 odstotkov Slovencev ne varčuje za pokojnino, v ZDA in Veliki Britaniji pa je takih okoli 30 odstotkov ljudi. Ta problem vedno bolj pogosto izpostavljamo tako mi kot tudi ostali strokovnjaki. V zadnjih letih je bilo narejenega veliko za izpostavitev tega problema v javnosti. Ključno pa je, da se odločimo za ukrepanje in da boste lahko vsaj delno sanirali trenutno situacijo.

Za pomoč pri začetkih varčevanja se obrnite na naše svetovalce. 

V primeru dodatnih vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja