Danes gre pričakovati odzive na odločitev SDH glede Telekoma

Članek slika

Potem ko je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) v četrtek upravi naložil, da končno odločitev o prodaji skladu Cinven prepusti vladi kot skupščini holdinga, gre danes pričakovati odzive strank ter zagovornikov in nasprotnikov prodaje na to potezo.

Nadzorni svet in uprava SDH sta sicer mnenja, da je v danih okoliščinah prodaja večinskega deleža v Telekomu Slovenije primerna in ekonomsko utemeljena. Vendar pa nadzorni svet ni dal soglasja k prodaji družbe. Zato je predlagal upravi, da skliče skupščino in ji predloži v soglasje predlog za prodajo Telekoma.

Takšni odločitvi nadzornega sveta je botrovalo to, da prodajna pogodba vsebuje mehanizem razdelitve tveganj, povezanih s sodnimi spori in konkurenčnimi postopki, ki tečejo zoper Telekom Slovenije in katerega sestavni del je tudi posebno jamstvo države za morebitne obveznosti družbe Telekom Slovenije.

Drugi razlog je nejasna opredelitev pravne narave strateškosti potencialnega investitorja naložbe v Telekomu Slovenije, kot izhaja iz dokumentov vlade z dne 9. maja 2013 in 13. junija 2013.

Koalicija razdeljena pri vprašanju prodaje Telekoma Cinvenu

Koalicija je bila v zadnjih tednih razdeljena glede vprašanja, ali naj o prodaji odloča vlada kot skupščina. Slednje je pričakovala SD, medtem ko sta bili SMC in DeSUS odločeni, da mora v skladu z zakonskimi pristojnostmi o prodaji odločiti SDH.

Britanski zasebni naložbeni sklad Cinven, ki je edini oddal zavezujočo ponudbo za okrog tričetrtinski delež v Telekomu, je sicer v sredo sporočil, da pričakuje odločitev prodajalcev do 10. junija. Zaradi omejitev na strani svojih virov financiranja se Cinven namreč po tem datumu ne more zavezati k izpolnitvi ponudbe.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja