Ameriška podjetja nadaljujejo z odkupi lastnih delnic

Članek slika

Vodilne družbe v ZDA so lani odkupile za 500 milijard dolarjev lastnih delnic.

Odkupi lastnih delnic so na ameriškem kapitalskem trgu v zadnjih treh desetletjih prevladujoča oblika izplačila kapitala delničarjem, saj vrednostno programi odkupov precej presegajo vrednost izplačil v obliki dividend.

Podjetja iz indeksa S&P 500 so lani odkupila za skoraj 500 milijard dolarjev lastnih delnic, za kar so porabila skoraj 30 odstotkov prostega denarnega toka. Skupna vrednost je nekoliko nižja od rekordnega, predkriznega leta 2007, ko so podjetja odkupila za skoraj 600 milijard ameriških dolarjev svojih delnic, že od leta 2009 pa je opazen izrazit trend povečevanja.

Podjetja so z odkupi lastnih delnic nadaljevala tudi v prvi polovici letošnjega leta, vendar se je obseg programov odkupov v drugem četrtletju nekoliko zmanjšal. Pri odkupih prednjačijo največja podjetja glede na tržno kapitalizacijo – lani je bil na prvem mestu tehnološki gigant Apple, skupna vrednost njegovega izplačanega kapitala je bila okoli sedem odstotkov njegove tržne kapitalizacije. Odkupil je za skoraj 33 milijard dolarjev svojih delnic, z dividendami pa delničarjem izplačal še dodatnih 11 milijard dolarjev. Sledijo mu IBM, ki je svojim delničarjem vrnil skoraj 12 odstotkov tržne kapitalizacije, ter podjetja Exxon Mobil, Pfizer, Cisco Systems in Oracle.

Podjetja programe največ odkupov izvedejo neposredno na trgu, zato imajo rekordni odkupi tudi neposreden vpliv na likvidnost posameznih delnic. Najvišji delež celotnega trgovanja je tako lani odkupil IBM, in sicer so njihovi nakupi obsegali skoraj pet odstotkov letnega trgovalnega prometa, sledita mu Pfizer z maloj več kot štirimi odstotki in Exxon s tremi odstotki letnega prometa z delnico.

Sektorski pregled pokaže, da so lani za odkupe največ namenila podjetja iz dejavnosti tehnologije, ki so skupaj kupila za 160 milijard dolarjev lastnih delnic, to je več kot 75 odstotkov celotnega izplačila kapitala sektorja, sledijo podjetja iz dejavnosti potrošnih dobrin z odkupi v skupni višini 100 milijard dolarjev oziroma 73 odstotkov vsega vrnjenega kapitala sektorja ter finančna podjetja z odkupi v višini 70 milijard.

Najmanj so za odkupe namenila podjetja iz dejavnosti oskrbe, ki pa izplačujejo visoke dividende. Lani so podjetja iz te dejavnosti odkupila le za dobri dve milijardi dolarjev delnic ter izplačala skoraj 24 milijard dolarjev dividend. Izmed vseh sektorjev manj kot polovico vračila kapitala z odkupi lastnih delnic izkazujeta še sektor telekomunikacij, ki je lani odkupil za skupaj 7 milijard dolarjev delnic in izplačal skoraj 19 milijard dividend, in energetski sektor, ki 55 odstotkov vračila kapitala izvede z dividendami.

Graf: Odkup lastnih delnic ameriških podjetij (od 1980 do 2013, v milijonih dolarjev)

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja